Home

Mijn naam is Marijke Koomen en ik heet je van harte welkom op mijn site, Praktijk de Beukenboom.

Ik richt mij met mijn praktijk op die fases in jouw leven waarin jij vastloopt en steun goed kunt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van Gestalttherapie. Naast Gestalttherapie bied ik werkbegeleiding aan voor medewerkers in de zorg en aanverwante organisaties die bijvoorbeeld in hun werkzaamheden vastlopen en (dreigen met) uitvallen. Verder bied ik de mogelijkheid om met jongeren en diens gezin gesprekken te voeren om tot meer (ver)binding met zichzelf en met elkaar te komen. Als laatste en niet minder belangrijk bied ik mijn expertise en ervaring binnen de Jeugdzorg aan in de samenwerking met gemeentes, zorgaanbieders, ouders en diens netwerk die binnen een hulpverleningskader ondersteuning in de breedste zin van het woord goed kunnen gebruiken.

Ik nodig je van harte uit om op mijn site op onderzoek uit te gaan. Wanneer ik iets voor je kan betekenen, kun je contact met mij opnemen.