Tarieven

Ik vraag een gereduceerd tarief van €50,00 voor de Gestalttherapie gesprekken die één uur duren. Deze kosten dienen na afloop contant betaald te worden en zijn niet te declareren bij je zorgverzekering. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend, hier zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie over mijn algemene en betalingsvoorwaarden, net als voor het inkopen van Jeugdzorg en werkbegeleidingstrajecten door organisaties, raad ik je aan om contact met mij op te nemen over de mogelijkheden, de duur en mijn tarief. Mijn tarief is afhankelijk van de duur van het in te kopen traject en de afstand woon- werk.

Werkwijze en voorwaarden

Kies je na het kennismakingsgesprek voor een traject van 10 Gestalttherapie sessies, dan is de investering voor jezelf €400. Wanneer je de therapiesessie niet volgens afspraak betaald, kan ik ervoor kiezen om jouw Gestalttherapie eenzijdig te stoppen. De investering voor Gestalttherapie, kun je (vooralsnog) niet declareren bij je zorgverzekering. Dit zal in de nabije toekomst, wél het geval zijn.

Wanneer wij na het kennismakingsgesprek besluiten om een Gestalttherapie traject met elkaar aan te gaan, zullen de daarna volgende twee gesprekken wekelijks plaatsvinden. Dit heeft te maken met het aanbrengen van een gefundeerde en vertrouwelijke basis, als ook voor het aanbrengen van continuïteit in de start van jouw traject. Na het kennismakingsgesprek bespreken we de ‘’afspraken’’ die ik hanteer om misverstanden over onder andere afspraken afzeggen, betaling en vertrouwelijkheid af te stemmen.

Ook bied ik de mogelijkheid om Gestalttherapie aan huis aan te bieden, net als op overige uit te kiezen locatie(s). Wanneer je voorkeur uitgaat naar Gestalttherapie aan huis of op een andere te kiezen locatie, reken ik vanaf 5 km vanaf mijn standplaats in Alkmaar en Hoorn, een km vergoeding bovenop het uurtarief. Hier zullen we met elkaar afspraken over maken.

Bereikbaarheid

Je kunt mij telefonisch op maandag- dinsdag en donderdag van 19.00- 21.30 bereiken. Op woensdag en vrijdag van 10.00- 17.00 op nummer: 06- 4500 8557. Afzeggingen dienen uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch op 06- 4500 8557 (spreek de voicemail in als ik niet meteen kan opnemen) of via de email worden doorgegeven op: info@praktijk-debeukenboom.nl. Wanneer afzeggingen binnen 24 uur vóór onze afspraak telefonisch of via de email worden geannuleerd, zal ik de kosten van 1 uurtarief Gestalttherapie bij je in rekening brengen.

Geheimhouding

In overeenstemming met de reglementen van de beroepsvereniging worden persoonlijke gegevens nooit zonder schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden verstrekt. Dit zal altijd in overleg met en toestemming van jou zijn.

Vanuit de NSG in Amsterdam volg ik supervisie bij een ervaren supervisor. Dit houdt in dat over jouw Gestalttherapie, geheel anoniem, gesproken kan worden. De Gestalttherapie gesprekken kunnen opgenomen worden. Deze opnames zijn en blijven geheim. Zij worden alleen gebruikt ter professionalisering en groei in mijn functioneren.

Overig

De Gestalttherapie staat onder auspiciën van de Nederlandse Stichting Gestalt te Amsterdam. De NSG is als opleiding verbonden aan de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT). De opleidings- en kwaliteitseisen van de NVAGT zijn geheel conform de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).