Werkbegeleiding

De werkdruk in de zorg en welzijnsland is hoog, op alle niveaus. Medewerkers in de zorg, zijn veelal sterk in het zorgen en klaarstaan voor wie dat nodig heeft en ‘’vergeten’’ zichzelf. Alleen, waar ligt de grens tussen jou en die ander? Kan je jouw grenzen voelen en waar in jouw lichaam merk je dit? Hoe trouw ben jij naar jezelf en hoe verhoudt zich dit tot en in de samenwerking met jouw organisatie? Die heeft immers zijn eigen belangen en doelstelling(en).

Als jij als werknemer bijvoorbeeld onvoldoende grenzen voor jezelf en richting anderen stelt, moeilijk kunt delegeren, vastloopt in de samenwerking met anderen, traumatische gebeurtenissen op en buiten de werkvloer meemaakt, kan ziekte in de vorm van burn- out, overspannenheid en lichamelijke klachten ontstaan die jouw werkzaamheden belemmeren. Jij als werknemer valt uit en komt in het meest nare scenario, thuis te zitten. Hier heb jij niet alleen last van, jouw werkgever ook.

Een organisatie drijft op gezonde werknemers die graag willen investeren, die zich gesteund, gezien en gehoord voelen in de werkzaamheden die zij uitvoeren. In die zin is het als organisatie noodzakelijk om in werknemers te investeren zodat dit zich terugverdient, op welke manier dan ook. Een organisatie die zijn werknemers waardeert, luistert, aansluit en grenzen stelt zal dit intern overdragen. Resultaat:

  • mogelijk snellere en efficiëntere doorstroom van hulpverleningstrajecten,
  • kortere wachtlijsten,
  • minder klacht en/of bemiddelingsgesprekken met externen,
  • een prettige en laagdrempelige sfeer op de werkvloer als ook in de breedste zin van samenwerking met anderen.

Wat ik vanuit Praktijk de Beukenboom aanbied, is een werkbegeleidingstraject voor de werknemers van organisaties die werkzaam zijn in de zorg en/of organisaties die een andere maatschappelijke noodzaak dienen. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke instanties, huisartspraktijken en hulpverleningsorganisaties.

Na aanmelding, zal ik samen met jou als werknemer en je werkgever een verkennend gesprek hebben om de individuele en gezamenlijke hulpvraag duidelijk te krijgen. Wanneer wordt besloten om een werkbegeleidingstraject op te starten, gaan we gezamenlijke afspraken maken over de voortgang, de duur en het evalueren hiervan.